Udruga građana “Krug” je neprofitna udruga osnovana 2010. godine s ciljem:

  • poticanja, proučavanja i vrednovanja kulture i umjetnosti podizanja razine kulturne i umjetničke osviještenosti
  • rada na povećanju učestalosti, kvalitete i utjecajnosti neovisne civilne, kulturne, umjetničke i informacijske scene s posebnim naglaskom na njihovoj decentralizaciji poticanja
  • promicanja i unaprjeđivanja svih oblika glazbenog, likovnog, scenskog, video i foto stvaralaštva, grafičkog dizajna i izdavaštva.

 

Djelatnosti Udruge su:

  • organiziranje predavanja, javnih tribina, koncerata, izložbi, priredbi, seminara, tečajeva, produkcije i projekcije audio i video materijala, okruglih stolova, javnih debata, raznih kulturnih zbivanja, igraonica i radionica za djecu i mladež, sportskih zbivanja, radionica restauriranja
  • izdavanje knjiga, časopisa, biltena, brošura, letaka, CD-a i drugih nosača informacija, kao i sve druge oblike promotivnog materijala iz područja djelatnosti Udruge sukladno zakonu
  • izdavanje glasila sukladno zakonu kako bi članove Udruge i javnost obavijestili o radu, određenim temama, problemima i kampanjama; oglašavanje i putem interneta i drugih sredstava javnog priopćavanja
  • suradnja sa institucijama vlasti te nevladinim organizacijama te ostaledjelatnosti u svrhu promicanja i ostvarivanja ciljeva.