U suradnji Galerije Aluminij i Udruge građana “Krug”, u krcatomu Salonu 2 Galerije Aluminij večeras je otvorena samostalna izložba slika mlade mostarske akademske slikarice Đenite Kuštrić.

– Đenita u svojim radovima koristi različne tehnike, građu i medije, od crteža i kolaža odnosno rekolaža i dekolaža, preko fotografije i videa, do instalacija i intervencija u prostoru. Premda nam kontekst onemogućuje tekst koji bi sadržajnije i opširnije govorio o pojedinim Đenitinim radovima, kroza njihovo samo nabrajanje i imenovanje nude nam se prolazi u sadržajna, vizualna i značenjska polja, na koja se ti radovi referiraju i daje naslutiti u kojim stilsko-poetskim koordinatama nastaju i traju: “Zapisi” (instalacija kolažiranih crteža), “Kvadrat” (instalacija načinjena od 250 preslikanih kvadratnih razglednica), “Premišljanja” (video instalacija), “(N)i” (video rad), “Špijunka I i II” (video zapisi), “Ključanice” (serija fotografija), “Autoportret” (fotoinstalacija), “Razbijanje monolita” (skup interventnih instalacija), “Vidik i Okular” ( video radovi) – zapisao je, uza ostalo, u osvrtu na Đenitine radove likovni kritičar Ivan Vukoja.

Đenita Kuštrić

Đenita Kuštrić

Đenita Kuštrić rođena je 1986. godine u Mostaru, a nakon stečene diplome na Odjelu likovnih umjetnosti pri Nastavničkomu fakultetu mostarskoga sveučilišta Džemal Bijedić, slikarstvo je magistrirala na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Sarajevu. Članicom je Udruge likovnih umjetnika BiH, a dosad je izlagala u Mostaru, Sarajevu, Tuzli, Skoplju.

krug.org.ba / aluminij.ba