INTERACADEMIA 2015
Multikulturalna Hercegovina kao čvorište regionalne interkulturne suradnje u likovnoj umjetnosti

Logo_COLOR

 

Projekt InterAcademia 2015 je nastavak projekta Izložba 3 hercegovačke likovne institucije, ali širega opsega i s nakanom da postane tradicionalna likovna manifestacija prepoznatljiva u široj regiji. Projekt je koncipiran na temelju problema i društvenih potreba identificiranih u oblasti kulture odnosno nužnosti suradnje kulturnih radnika iz različitih sredina, institucija, naroda i država na razvoju učinkovitih kulturnih politika; povećanju napretka u razmjeni iskustava usmjerenoj na reforme i poboljšavanje nastavnih programa; osnaživanju interkulturnih praksi i kompetencija predavačkog osoblja u interkulturnom i inkluzivnom obrazovanju te rehabilitaciji i restauraciji najznačajnijih simbola interkulturalizma.

Partneri projekta su:

 1. Akademija likovnih umjetnosti Široki Brijeg, Sveučilište u Mostaru
 2. Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu
 3. Akademija likovnih umjetnosti Trebinje, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
 4. Akademija likovnih umjetnosti Zagreb, Sveučilište u Zagrebu
 5. Fakultet likovnih umetnosti Beograd, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 6. Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje, Univerzitet Crne Gore.

Središnja aktivnost projekta je organiziranje međunarodne likovne izložbe u listopadu/oktobru, koncipirane tako da će sa svake od akademija biti odabran od 1 do 2 umjetnika/ce koji bi se predstavili sa svojim radovima.

U okviru izložbe bit će organizirana i međunarodna konferencija na temu razvoja kulturnih politika. Konferencija će imati dvije načelne teme:

 1. Institucionalni, zakonski i politički okvir za interkulturnu suradnju u Jugoistočnoj Europi i uloga sveučilišta
 2. Postoji li zajednički kulturni okvir u Jugoistočnoj Europi?

Specifični ciljevi projekta su:

 1. Poboljšavanje uvjeta za kulturni razvoj i međuetničku i međudržavnu kulturnu suradnju putem jačanja kapaciteta za umjetničku produkciju te ljudskih resursa i kapaciteta za kreiranje kulturnih politika visokoškolskih likovnih institucija (akademija) u izrazito multikulturnoj regiji Hercegovini, cijeloj Bosni i Hercegovini i susjednim zemljama, putem izravne razmjene iskustava u likovnoj produkciji i u razmatranju relevantnih zakonskih, institucionalnih i političkih okvira, kao i putem stjecanja izravnog uvida u sadržaj i kvalitetu produkcije drugih akademija i u probleme akademija u drugim zemljama i u različitim administrativno-političkim jedinicama Bosne i Hercegovine
 2. Doprinos afirmaciji kulture, prvenstveno djelatnosti utemeljenih na likovnim umjetnostima, kao resursa za društveni razvoj i izgradnju mira te povećanom sudjelovanju i pristupu kulturi, putem podizanja svijesti likovne publike i javnosti Hercegovine i njezinog šireg okruženja o sadržaju, kvaliteti i regionalnim specifičnostima akademske likovne produkcije, putem pristupačnog i inkluzivnog prezentiranja izabranih djela te produkcije uz odgovarajuću medijsku pripremu i pokrivenost
 3. Promoviranje hercegovačke akademske likovne produkcije na razini cijele BiH i Jugoistočne Europe informiranjem odgovarajuće kulturne javnosti o kvaliteti, diverzitetu, interkulturnim potencijalima i specifičnostima te produkcije, prvenstveno njenih izabranih djela izloženih na zajedničkoj izložbi svih projektnih partnera.

Projekt se provodi uz podršku grant programa Ujedinjenih naroda “Dijalog za budućnost”.

DIJALOG-ZA-BUDUCNOST_160x64px

Izložba 3 hercegovačke likovne institucije
Prva svehercegovačka likovna manifestacija

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI ŠIROKI BRIJEG, SVEUČILIŠTE U MOSTARU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI TREBINJE, UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
ODSJEK LIKOVNIH UMJETNOSTI NASTAVNIČKOG FAKULTETA, UNIVERZITET “DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARU

MOSTAR, HRVATSKI DOM HERCEG STJEPAN KOSAČA
UMJETNIČKA GALERIJA KRALJICA KATARINA KOSAČA
OD 19. DO 30. PROSINCA/DECEMBRA 2013. GODINE
[three_fourth spacing=”no” last=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”solid” padding=”” class=”” id=””]Po prvi put tri visokoškolske likovne institucije iz Hercegovine predstavile su se na zajedničkoj izložbi, koja je otvorena 19. 12. 2013. godine u Umjetničkoj galeriji kraljice Katarine Kosače u Mostaru. Na ovoj velikoj izložbi zajedno su se predstavili profesori i suradnici Akademije likovnih umjetnosti Široki Brijeg Sveučilišta u Mostaru, Akademije likovnih umjetnosti Trebinje Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Odsjeka likovnih umjetnosti Nastavničkog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. Likovna je publika po prvi puta na jednom mjestu imala prilike vidjeti djela ukupno 53 autora, profesora i suradnika spomenutih visokoškolskih ustanova, rađena u svim medijima koji se izučavaju na likovnim akademijama.

Ideja o izložbi postojala je duže vrijeme, a osnovni cilj je bio omogućiti uvid u recentnu umjetnost te okupiti i pokazati kreativni potencijal Hercegovine. Drugi razlog organiziranja izložbe je želja da ona preraste u hercegovačko anale likovnih umjetnosti, likovnu manifestaciju na kojoj će sudjelovati ne samo likovne institucije iz Hercegovine, nego iz cijele regije: Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

[/three_fourth]

Rekli su o izložbi

<strong>Ivan Vukoja</strong>
Ivan VukojaPredsjednik UG 'Krug'
“Ova prva svehercegovačka likovna manifestacija nakon rata devedestih svjedoči ne samo o kreativnom, likovnom i umjetničkom potencijalu koji Hercegovina ima nego i o potencijalu društvene interakcije u kojoj svatko od sudionika može doprinositi integraciji ne gubeći ništa od vlastitih posebnosti. Hercegovina može i zaslužuje biti regija koju će svi njezini stanovnici doživljavati kao svoju i koju neće osjećati kao prijetnju vlastitom nacionalnom niti kulturnom identitetu.”
<strong>Stjepan Skoko</strong>
Stjepan SkokoDekan ALU Široki Brijeg
“Ova je izložba značajna jer ona označava promjenu odnosa kakvi su do sada vladali u kulturnom miljeu i predstavlja korak naprijed u izlasku ove regije iz mrtvila kada je u pitanju likovna kultura. Nadam se da će ova inicijativa zaživjeti i da će se proširiti u kvalitetniji i širi oblik te da će se u nju uključiti i akademije iz Beograda, Zagreba, Ljubljane, Novog Sada, Cetinja…”
<strong>Marko Musović</strong>
Marko MusovićDekan ALU Trebinje
“Sretan sam što je došlo do organizacije jedne ovakve združene izložbe na kojoj su predstavljeni radovi nastavnika i suradnika s tri visokoškolske hercegovačke institucije. Mišljenja sam kako je do realizacije ove izložbe trebalo doći i ranije, ali prilike nisu išle tome u prilog.”
<strong>Mirsad Begović</strong>
Mirsad BegovićVoditelj OLU NF Mostar
“Značajno je da u Hercegovini egzistiraju tri likovne visokoškolske ustanove. Ova regija i inače ima tradiciju likovne umjetnosti: Hercegovina i Mostar bili su uvijek nositelji likovnog života u Bosni i Hercegovini, a izložba kao što je ova daje mogućnost da se vidi ono najrecentnije što se događa u suvremenoj umjetnosti Hercegovine. Ova je izložba stoga značajna i za razvoj likovne umjetnosti i za kulturni život Hercegovine. Intencija je da ovakva izložba preraste u značajniju izložbenu manifestaciju, poput bijenala ili trijenala.”

Galerija

Video

Under-Construction