AUTORSKA PRAVA

Tekstovi, fotografije, datoteke, video i audio zapisi i ostali materijali objavljeni na javnoj internet prezentaciji Udruge građana “Krug” (KRUG):

  • u vlasništvu su KRUGA
  • u vlasništvu su fizičkih ili pravnih osoba koje su KRUGU dale pristanak za objavljivanje tih materijala
  • njihova objava dozvoljena je Zakonom o autorskom i srodnim pravima
  • nalaze se pod Creative Commons licencama
  • nalaze u javnom vlasništvu

 

UVJETI KORIŠTENJA MATERIJALA

Prilikom objave i korištenja materijala s javne internet prezentacije KRUGA treće osobe dužne su na mediju na kojemu koriste materijale navesti KRUG kao izvor, na sljedeći način:  Udruga građana “Krug”, Mostar – www.krug.org.ba. Ovo se odnosi samo na izvorne KRUGOVE tekstove, fotografije, datoteke, video i audio zapise te ostale materijale. Tekstove, fotografije, datoteke, video i audio zapise te ostale materijale koje je KRUG prenio iz drugih izvora treba koristiti sukladno uvjetima korištenja tih izvora.

Medijski subjekti mogu koristiti izvorne KRUGOVE materijale radi upotrebe u informativne, uredničke i promidžbene svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima uz navođenje izvora.

Upotreba izvornih KRUGOVIH materijala s javne internet prezentacije KRUGA u komercijalne svrhe dozvoljena je samo uz odobrenje KRUGA ili vlasnika materijala objavljenog na internet prezentaciji KRUGA.

 

ODGOVORNOST ZA SADRŽAJ I ŠTETU

KRUG ne preuzima odgovornost za sadržaj na vanjskim web-stranicama na koji vode poveznice s javne internet prezentacije KRUGA.

KRUG ne snosi odgovornost za eventualnu štetu na računalu nastalu preuzimanjem datoteka s ove internet prezentacije ili s web-stranica do kojih korisnici dođu putem poveznice s javne internet prezentacije KRUGA.

KRUG nastoji sadržaje na ovim stranicama održavati točnim i potpunim, ali ne preuzima odgovornost za istinitost i potpunost istih.

 

IZMJENA SADRŽAJA

KRUG zadržava pravo izmjene sadržaja internet prezentacije te uvjeta korištenja bez prethodne najave u bilo kojem trenutku.

 

PRESTANAK UVJETA KORIŠTENJA

Uvjeti korištenja primjenjuju se do raskida istih od vaše strane ili od strane KRUGA. Vaš raskid je moguć u bilo kojem trenutku, a znači prestanak korištenja ovih stranica i brisanje svih materijala i sadržaja preuzetih i korištenih s ove internet prezentacije.