U okviru projekta InterAcademia 2015 predsjednik Udruge građana “Krug” Ivan Vukoja posjetio je 15. lipnja Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. S dekanom Akademije Aleksandrom Battistom Ilićem razmotrio je načine sudjelovanja te eminentne likovne institucije u regionalnoj međunarodnoj izložbi.

Naglasak je dat na početak institucionalne suradnje, stvaranje zajedničkog okvira i međusobno upoznavanje najistaknutijih umjetnika s akademija uključenih u projekt. Postignuta je i suglasnost oko namjere da iduće izložbe budu u sve većoj mjeri unaprijed tematski i konceptualno određene. Izražena je spremnost da se projekt proširi i na ostale umjetničke akademije te je usvojena ideja da se na izložbu kao gosti pozovu rektori svih sveučilišta s kojih dolaze akademije radi jačanja i širenja institucionalne i znanstvene suradnje. Dekan je izrazio spremnost da u okviru projektne konferencije prezentira svoj projekt posvećen razvoju kreativnih industrija, odnosno uvođenju kreativnosti kao dodane vrijednosti društvu, ekonomiji i politici, što bi se posebno afirmiralo kao posebna tematska cjelina u okviru konferencije.

Udruga građana “Krug” provodi projekt InterAcademia 2015 u okviru projekta “Dijalog za budućnost”. Na osnovu zajedničke inicijative Predsjedništva BiH i glavnog tajnika Ujedinjenih naroda (UN), kao i prepoznate potrebe za stvaranjem prostora za dijalog i promociju suživota u BiH, tim UN-a u BiH pod vodstvom rezidentnog koordinatora UN-a i u suradnji s Predsjedništvom BiH razvio je projekt pod nazivom “Dijalog za budućnost: promocija suživota i različitosti u BiH” kojeg zajednički provode UNESCO, UNICEF i UNDP. Projekt “Dijalog za budućnost” financira se sredstvima Ureda Ujedinjenih naroda za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF).

krug.org.ba